عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل
آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  103
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۵/۰۹/۰۸
  100
 • ۹۵/۰۹/۰۷
  99
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  98
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  97
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  96
 • ۹۵/۰۸/۱۸
  95
 • ۹۵/۰۸/۱۶
  94
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۵/۰۲
  31
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  7
 • ۹۴/۰۶/۱۲
  60
 • ۹۴/۰۵/۲۶
  40
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۵/۰۱
  30
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۴/۰۵/۳۱
  47
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  9
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  13
 • ۹۴/۰۴/۲۴
  22
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  2
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  12
 • ۹۴/۰۴/۲۲
  16
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3

5

سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰ ق.ظ

اومـــدن خونـ ـمـ ـون ...


پسـرــه گفتـ ه مـن اصـن چـ ه ـرشُ ندیـدم!!! :|


حالــآ میـخـآد بیـاد ببیــنــ ه .


سریِ بــعــد میگـ ه مثلـا" رنگِ موهــ ـآشُ ندیدم،

سریِ بعـدش میگـ ه رنـگـِ چشمـ ـآشُ ندیدم،

سریِ بعـدترش میگـ ه مدلِ ناخـونـ ـآشُ ندیدم،

...


یکســالِ بـــــــــــعــــــــــد ...


من کلــــــــــّــــی تغییـــر میکنـــ ـم ...


میگــ ه این دختـرـه عـوض شـده،مــن بایــ د بـازم برم ببینــمـش از اول!!!!!!!!!!!لــــوپِ خـآستگـــاری :||موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۱۶
شیـــــــــــــدایی