عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل
آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  103
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۵/۰۹/۰۸
  100
 • ۹۵/۰۹/۰۷
  99
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  98
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  97
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  96
 • ۹۵/۰۸/۱۸
  95
 • ۹۵/۰۸/۱۶
  94
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۵/۰۲
  31
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  7
 • ۹۴/۰۶/۱۲
  60
 • ۹۴/۰۵/۲۶
  40
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۴/۰۵/۳۱
  47
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۴/۰۵/۰۱
  30
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  9
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  13
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
 • ۹۴/۰۴/۲۴
  22
 • ۹۴/۰۴/۲۲
  16
 • ۹۴/۰۴/۱۷
  8
 • ۹۴/۰۴/۲۰
  15
 • ۹۵/۰۹/۰۸
  100

۳۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

مشکــل داشتن مثِ واستـــادن رو میخــ ه!


خـعـلــــــــــــــی دردنـــ اکـــــــــــــــ .فــِـک کنـ م خـدا فـِـکــ میکنــ ه مــُـرتاضــَـ م و دردــم نیـمیــ اد،بـاس همیــ ن


واس حلــّـ ـــِــش کمکــ م نیـمیــکنــ ه!!!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۹
شیـــــــــــــدایی

دیــــــــــ روز


یـــَــک طوفانی شوو9ووداااااا!خــ اک حیاطــــــــــــــــــــــُ برـداشت. :Oتصمیــ م گرفتـ م یـــ ه تــــــــــ ورِ کـوــیر نورـدی بـذـارم باس ملـــّــت تو حیـ اطمـون. :|
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۴ ، ۱۷:۳۷
شیـــــــــــــدایی

سختــیِ روزـه باس من بودـه،


خانوادـه تشریـ ـف بـُـردن ســـَــ فـــــَـــ ـــر باس اِستراحــت !!!برـم دوون دوون مــُــهــتاد شـَـم. :|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۴ ، ۱۸:۰۲
شیـــــــــــــدایی

نریـــ م رو تــَــراـزو که حســ ـاب کتــ ـاب کنیــ م چقــ ذه


چاااااااق یــــــــــــــــــــــــــــا لاااااااااغــــر شدیــ م تو مهمـــ ونیِ خـدا !ببینیـــ م چقـــ ذه خوبــ ـتر یـــــــــــــا بدــتــر شدیـــ م!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۲۳:۵۶
شیـــــــــــــدایی
ًٌٌٍ{{عصــرِ جمـعـه باوشــ ه و موندـه باشــ ی تو چـآردیفالــی...}}


شرطِ لـآزم و کــافــی باســ ه دِق مرگی!!! :||موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۸:۰۴
شیـــــــــــــدایی

پســر با قــَـدِ 180 و بالاتر،


مثلِ یوزپلنگـــــــِ  ایرانیـــ ه کــ ه در حالِ انقراض بود!!!!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۳:۵۱
شیـــــــــــــدایی

میگـــ ـم چــورآ تو روزـــه هــآت سـ ه ــل اِنگــاری میکنــــــ ی؟!


میگــ ه خــو آخــ ه آخرـه مـاــه رمضـونـــ ه.اولــش نیــ س کــ ه!!!  :|


میگــ ـم سر و تــ ه ندارـه کــ ه! مـاـه رمضـون مــاـه رمضونـــ ه.آیکــونِ فـووقِ تعجــب نیازمنـــــــــدـم!!!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۴ ، ۰۵:۰۷
شیـــــــــــــدایی

نمرۀ پـــُــست،تاریــ خِ روزِ تفـلدمــ ه!


آیکــونِ بــَــســی ذووووووووووق! :)))

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۴ ، ۰۵:۰۴
شیـــــــــــــدایی

3 ماهیتـــــــــــــــــابــــــــــــ ه


بادمجــــون سرخیـدن باســ ه مـــآمـــــــــآن خانومـــــــــ ی !من الــآن در نخــشِ یه دخمـــلِ خووووووفـــــــــــــــــ :]{فرزندِ صالــح گــُـلی است از...} :))


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۴ ، ۰۱:۲۵
شیـــــــــــــدایی

چقـــــــــدر شیریـنـ ه یکـــ ی


هــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــۀ حواسـش بهــِـت باوشــ ه


حتـّـی تو خـــآب،حتــّــی یه عــآدمِ بعیـــد.من عــَـلـآن کامـم شیرینـ ه،روزَـــم باطلـ ه؟! ;)

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۴ ، ۱۳:۲۲
شیـــــــــــــدایی