عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل
آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  103
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۵/۰۹/۰۸
  100
 • ۹۵/۰۹/۰۷
  99
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  98
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  97
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  96
 • ۹۵/۰۸/۱۸
  95
 • ۹۵/۰۸/۱۶
  94
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۵/۰۲
  31
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  7
 • ۹۴/۰۶/۱۲
  60
 • ۹۴/۰۵/۲۶
  40
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۵/۰۱
  30
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۴/۰۵/۳۱
  47
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  9
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  13
 • ۹۴/۰۴/۲۴
  22
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  2
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  12
 • ۹۴/۰۴/۲۲
  16
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

یه آهنگُ اِنقـــــــــــــــــذه گوش میدم که صدایِ خــآننـــده دربیاد که


بــــــــــــابــــــــــــــــــــــا بیخیال!حنجرم ترکیــــد!:|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۴ ، ۰۰:۰۰
شیـــــــــــــدایی

"سالـآرِ دلِ مایی"فکر کردم یهو تو جاده ایم و تیریپِ راننـده کامیون و شاگردیم!!!


:))))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۴ ، ۲۳:۵۸
شیـــــــــــــدایی

جـــ وابِ منــــ ــــــــــــــــــ فـی دادم بهشــوـن


پســرـه گفتــ ه بخــآد نخــآد زنـمــ ه !!!!!!!!!من چـــ ی بوپــوشــــم؟! :)))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۶:۲۰
شیـــــــــــــدایی

یِ بیــ مـآریـــ ه ناشنـاختـــــ ه دارـم بِ نــآمِ


"شلـواـرِ پـآچــ ه گــُشـ اد دوســـــــــــــــــــــت" !دیگــ ه پـآچـ ه بع ضی از شـلواـرآم دارـه بِ نیــــــــــم متر میرسـه !!! :||

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۲۲:۰۸
شیـــــــــــــدایی

پـــــــــــآییز اومده! :)امســــالـــ ش از پـــارسـالـــــ ش بــــِـــیـــــتــــَــر نباشـــ ه ،دیگــ ه ســـآلِ بــــــــ ع ــــــــد حذفــــش میکنیـــــــ م !!! :||

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۲:۲۴
شیـــــــــــــدایی

قیـــــــــــ مــــــــت مــآنتــو رُ پرسیــدـم،رقــم داـد نجومـــ ی . :/


گفــتــ م میرـــی جهنــّــ م آآآآآآآآآ ! :|


وقـــتــ ی ازـش یِ مانتــو خریــدـم،گفتــ م میرـی بهشــــــــــت :)
کلـــا" پرونـدـه بــ ه دَس رو پــُـلِ صراـــط بود! :))))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۲:۲۱
شیـــــــــــــدایی

وسطــــــِ حرـفــآیِ مهـــمِّ دوستـــ تون ، یهـــــُ حواسش ـــُــ


پرت کنیــــ د و روشــــُـ کــ ه برگردونـــد،آب برـیزـید تو یقــــش! :|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۲:۱۷
شیـــــــــــــدایی