عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل
آخرین مطالب
 • ۹۵/۰۶/۲۳
  85
 • ۹۴/۰۹/۱۴
  84
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  83
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  82
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  81
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  80
 • ۹۴/۰۹/۰۵
  79
 • ۹۴/۰۹/۰۵
  78
 • ۹۴/۰۹/۰۴
  77
 • ۹۴/۰۹/۰۴
  76
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۵/۰۲
  31
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  7
 • ۹۴/۰۵/۲۶
  40
 • ۹۴/۰۵/۳۱
  47
 • ۹۴/۰۶/۱۲
  60
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۲۰
  14
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  9
 • ۹۴/۰۴/۲۴
  22
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  13
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
 • ۹۴/۰۴/۲۰
  14
 • ۹۴/۰۴/۲۳
  20
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  1
 • ۹۴/۰۴/۲۰
  15
 • ۹۴/۰۴/۱۷
  8

...

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲ ب.ظ

ســـــــــلـــــــــــــآم :)


اینجـــ ـا قــرـآـره اتفـاق ــاتِ روزــآنــ ه با رنـــ ـگِ شیطنـــ ـــتــ ـآـم ثبـت بشــن.^ـــ^


وــبِ اولــ ـم نیســ ــت.


ایــن پـــُــ ــســـ ــــت،حرفــ ا ــمــون با هــ ـم.بـخــ ـون  ــوــ  لبـ ــخــ ــنــ ــد بزن! :}

85

سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۶:۴۸ ب.ظ

اصـــ ـــن 30ــنمآ جا واسِ فیلــــ م دیدَن نیـــس که!


بــایــَـد یکیــُ داشـ ـته باشـــی کــ ه کُــلِّ فیلــ مُ،سر بــــــــ  ـــــــه شونــَـش بخــآبی.والــآ!

یُــخده دیگه صبـر می کردم جشنِ یه سالگـی میگرفتم واسه نیومدنم به اینجآ! :|||

84

شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۰ ب.ظ

باید یه بـآبـآ داشته باشی که بیـآد یهو بزنـه زیرِ آواز در وصــفِ مـآمـآن.


تو هـم بری بیشینی پیشـــش و بگـــی :


نـآزِ نفــَـسـت...


عشقـــــست...


دَمــــِــت گـرم...


سـالــآر...{بعـدشـم کلـی بخنـدیم}و این چنیــن من و بـآبـآ کوچه بازاری میشویم!!!! :))))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

83

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۵۴ ق.ظ

کـــــــآشکی یه برنامـه بود این عـآدَم بیشخصیتـــآ رو  میذاشتن وسطِ شهــر،تا جـآ داشت


تــُـفیــآنه مینومودیمشـون.:|


هم خیابونـآ تَمیــس بود،هم سرگـرمی بود،هم اتحـآدِ ملّت میترکونــد،هم اونـآ اَدب میشدن،


هم ...


موضوعِ انشـآ : اثراتِ تُف بر جامعـه. :)))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

82

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۴۱ ق.ظ

" آخ آخ یعنی تـو زیرِ چنگـآلِ مـن باشـی..."


یعنی این اِس واس آدم بیـاد فکر میکنید طرف کیــــه؟!


1) وَلیِ دمِ مقتـول.


2) همون خونخـآره تو جنگیرِ 3.


3) دوستــــِ خوبـــــــتـون.به سه نفــر از شمـآ پاسخِ صحیحی اِهـدا خـآهد شد!!!!!!!!!! :)))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

81

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ق.ظ

داداشتــون به شوخــی اَداتونُ درآورد،


در یــک حرکتِ انتحـآری بپرید بغلــش و کــَــپــَــلـآشُ بگیرید!!!


قیافش خیلی حرف داره اون لحظـه.:)))
+ شومـآ کِ پُرسیـدی رو بـآجیت هم ج میده یا نه،پاسخ خیــر عـَـست. :|


باید به اوشـون بگی دوستت اَزت خشنگ تره. ;))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

80

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۲ ق.ظ

زنگ زدم کلـــا" سـُـرفه کردم :| بعــدشم بابای.


اُمیــدوارم تونستـه باشه سـُرفـه هامُ رمـزگشـآیی کرده باشـه.:))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

79

پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۲ ق.ظ

آقــــــــــــــــــــــــــــا!


این نمــآیِ ساختمـونــآ رو بدیـــد دسِ ایـن دختـرآ که...


همینـــآ که نــَــن جونِ منُ تحویـل بگیـرَن،جنیـــفر پـَـس میدن. :|مستعدَن!میفهمـی؟!مستعد! • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

78

پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸ ق.ظ

بعضیــــــــآ یجوری نــآمـــَــردَن که باید بهشــون بگی : دستم به دامنــــِـــت!!!!!!!

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

77

چهارشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۷ ب.ظ
گربـه هایِ محــل یجـوری رَد میشن و نیـگـانیـگـات میکنــــن که


انگـاری اونــآ بچـه نـآفِ محلــّــَـن و مـآ حیواناتِ مــوذی!!!!!!!!!!نژآدپرستــآیِ نــآمــرد! :))) • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

76

چهارشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۳۳ ق.ظ
اووووووووووووووووووووووووووووووووووووه!

آخریــن پُســـت واسه کــِـی بوده!!!!!!!یکــی از اِستفـاده هایِ مفید و مثبتِ اَنگشـتِ اِشـاره اینه که

بکنید تو چشـمِ دوستتــون.

همین!

پُست که حتما" نباید خنـده دار باشـه!

بـَـده نکتـۀ مفید یادتـون میدم عایـــــــــــآ؟! :))
 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

75

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

یه آهنگُ اِنقـــــــــــــــــذه گوش میدم که صدایِ خــآننـــده دربیاد که


بــــــــــــابــــــــــــــــــــــا بیخیال!حنجرم ترکیــــد!:|

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

74

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸ ب.ظ

"سالـآرِ دلِ مایی"فکر کردم یهو تو جاده ایم و تیریپِ راننـده کامیون و شاگردیم!!!


:))))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

73

يكشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۲۰ ب.ظ

جـــ وابِ منــــ ــــــــــــــــــ فـی دادم بهشــوـن


پســرـه گفتــ ه بخــآد نخــآد زنـمــ ه !!!!!!!!!من چـــ ی بوپــوشــــم؟! :)))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

72

جمعه, ۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸ ب.ظ

یِ بیــ مـآریـــ ه ناشنـاختـــــ ه دارـم بِ نــآمِ


"شلـواـرِ پـآچــ ه گــُشـ اد دوســـــــــــــــــــــت" !دیگــ ه پـآچـ ه بع ضی از شـلواـرآم دارـه بِ نیــــــــــم متر میرسـه !!! :||

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

71

چهارشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ق.ظ

پـــــــــــآییز اومده! :)امســــالـــ ش از پـــارسـالـــــ ش بــــِـــیـــــتــــَــر نباشـــ ه ،دیگــ ه ســـآلِ بــــــــ ع ــــــــد حذفــــش میکنیـــــــ م !!! :||

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

70

چهارشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ق.ظ

قیـــــــــــ مــــــــت مــآنتــو رُ پرسیــدـم،رقــم داـد نجومـــ ی . :/


گفــتــ م میرـــی جهنــّــ م آآآآآآآآآ ! :|


وقـــتــ ی ازـش یِ مانتــو خریــدـم،گفتــ م میرـی بهشــــــــــت :)
کلـــا" پرونـدـه بــ ه دَس رو پــُـلِ صراـــط بود! :))))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

69

چهارشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۱۷ ق.ظ

وسطــــــِ حرـفــآیِ مهـــمِّ دوستـــ تون ، یهـــــُ حواسش ـــُــ


پرت کنیــــ د و روشــــُـ کــ ه برگردونـــد،آب برـیزـید تو یقــــش! :|

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

68

يكشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۵۲ ب.ظ

شونــــــــــــــ100ـــتا تیــپِ مختـلــ ف فرستـ ادـه کـ ه یکیشُ


بپسنــدـم و بوپـوشــ ه روزـی کـ ه میریـ م بیرـون.دوستِ خوفــَـم!


تــَـنِ عـآدَـمی شریــ ف عــَـست به جونِ عـآدَـم دیه! :))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

67

يكشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۴۸ ب.ظ
بعضیــــــــــ ا با ذرّه بیـــــ ن مِلَّ ــتُ  وَراَنداز میکنـــــ ن


کـ ه کشــ ف کنــن طـرـف چـی پوـشیدـه و چـی نپوـشیـدـه!اینـــ ا اگــ ه رو خودـشون اِنقــذـه زوـم بودـن، خــدا خودـش


آجــانــس میرفـِـست آد یـ ه راس بِرن بهشت. :||
 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

66

سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۵۰ ب.ظ

یــِــ جوری شــَــرررررررررررررر باشیــ د کـ ه بهتــ ون بگن :" اُعــجـــوبـــه ": )))))اُعجوبه عـَـستم چندین ساله از فلـان جا ! :]

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

65

سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ

رفتـــ اَم حســ اب وا کن ـم،با آخــایِ کــآرمـنــ د داریـ م تمریـ ن اِمضــ ا میکنیـ م ! :|سایـزِ اِمضـآیِ من فنچـــ ی و بـَـرا ایشـ ون فیلـــ ی .عجــــــــب خوش اَخلـآخ بودن! :))

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

64

سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ

میگــه تو قلبُ تسخیـر میکنی.فکر کنـم آدم فضایی عــَـستی !!! {ربطشم معلـوم نی}من oــO

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

63

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۱۶ ق.ظ

حــس میکنــ م به آخـ ـَ رِ خطــ رسیـ دـم !


دیگــ ه ایـ ن زندـگی معنـــ آ ندارـه !


من تحملــ شُ ندارـم!جملــآتِ مـن با دیدـنِ سکـآنسِ سرـــخ کرـدنِ مـــــــــــــــــــــــــآهـــــــــــــــــــی :|

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

62

جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۰۸ ب.ظ

هـــــــ 0 ـــــــۀ هفتـــ ه هم کــِ  بِ رو خُدِتــوـن نیاریـ د


کِ تهـــناییـــ د


عصــرِ جمــ عــه انگـاری یکــ ی مــَــعــمورـه تهناییـتوـنُ با


پــُـتـکــ بزنـه تو سرتوـن. :/

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

61

پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۲۴ ب.ظ

:)))))


کامنت میذارید که لطفا،توروخدا،خواهشـا"،... درست بنویس.


این طرزِ نوشتن خیلی سخته خوندنش.دیگــه بسه هلو بیا تو گلو وِب خوندن!


یخده به خودتون سختی بدید چیزی از اون چربیاتون کم نمیشه!


:))))


اینجا قرارم از اول،فانتـزی بودن بود به هر شکلی.


با کودکِ درونتون بیاید و با لبخــــــــــند تشریف ببریـــد.


بیاید یه خُرده آدم بزرگ نباشیـم. :)بخند،اَخــم نکن!60

پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۱۶ ب.ظ

به مــآمــآنـ م میگــ م وختـــ ی میخـآستی بریــــــــــــــــ


بیرـون چجورـی عـَـز مامان ــِـ ت اِزازـه میگرفتــ ی ؟


میتــ عریفـ ه براـم.


منــ ـَ م هموـن شِلکـــ ی اِزازـه میگیرــم! :|

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

59

چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۳ ق.ظ
هـَـوایِ شـه ـــرِ مـــــا هوایی شدــه فــِـک کنــ م!!!


یهـــــــــــــــــــو از شهریــور پـَـریدـه آذَر !


دارَـم با شــآل و کـُـلـاه پـُـست میذارَـم. :||
 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

58

چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ق.ظ

میگــ ه شـــــــوَرَم یــ ه دوستــ ی دارـه دنبالِ یــ ه دخیِ خوبــــــ ه.


من :|


میگــ ه فوق دارـه،چـآردیوارـی و آهن پـارـه هم دارـه و ...


دوستــ م :))


میگــ م فقطـــــ نورگیــر باشــ ه و توآلــت فرنگــ ی هم داشتـ ه باشــ ه و


کــف سرامیک باشــ ه!!!


حالــآ من :)))


دوستم :O

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

57

سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۱۰ ق.ظ

یــــــــــــ ه جوری عــآشخــِ "ماکارونیـــ " ــه کــ ه


بگــن رفتــ ه بخاطـرــش کــــــــــــــــــــــوــه بکـــَــنــ ه مــ ن


باوـر میکنـــ م. :|

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰

56

دوشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۲۸ ب.ظ

یـــــــــَــــــــــــــک طوفـــــــ ااااااآااااانیـــــــــــــــــــــــــــــــ هکه عـــآدَمــ فکــــــ ر میکنـــ ه طوفانــه!  #ــ#

 • شیـــــــــــــدایی
 • موافقین ۰ مخالفین ۰