عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل
آخرین مطالب
 • ۹۵/۰۷/۲۹
  88
 • ۹۵/۰۷/۲۸
  87
 • ۹۵/۰۷/۲۲
  86
 • ۹۵/۰۶/۲۳
  85
 • ۹۴/۰۹/۱۴
  84
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  83
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  82
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  81
 • ۹۴/۰۹/۱۲
  80
 • ۹۴/۰۹/۰۵
  79
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۵/۰۲
  31
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  7
 • ۹۴/۰۵/۲۶
  40
 • ۹۴/۰۶/۱۲
  60
 • ۹۴/۰۵/۳۱
  47
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3
 • ۹۴/۰۴/۲۰
  14
 • ۹۴/۰۵/۰۱
  30
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۲۴
  22
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  13
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  9
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  6
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  0
 • ۹۴/۰۴/۲۲
  16
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  12
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3

ســـــــــلـــــــــــــآم :)


شیــدا هستــم. :)


واقعیتهایِ لبخنـددارِ زندگیــم رو با رنگِ شیطنــت،اینجـا ثبـت می کنم.بخـون و لبخـــند بزن! ;))

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۴ ، ۲۳:۰۲
شیـــــــــــــدایی

ســــــــــــــــــــــــابق، یه بــُـت بوده اِسمــش "لـات" بوده.


فکـر کنم خدایِ اَراذل و اوباش بوده!!! :|||

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۵ ، ۱۹:۵۴
شیـــــــــــــدایی
فلانی : گوشیــت چقـدر شارژ داره ؟


مـــن : روم به دیفال،گـــُـلاب به روتون،شرمنـده، 69 درصد . :|


فلانی : وای بر تو !

مــن : :/ببیــن با اعداد و ارقام چکار کردن که آدمو خـــــَــجــِــل میکنه. :||

دوزاریت اُفتاد؟! ;))
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۵ ، ۱۸:۴۲
شیـــــــــــــدایی

همسایـــمون به بچــّــش فحــش میده بعد میـره هیئــت!!! :/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۹:۲۱
شیـــــــــــــدایی

اصـــ ـــن 30ــنمآ جا واسِ فیلــــ م دیدَن نیـــس که!


بــایــَـد یکیــُ داشـ ـته باشـــی کــ ه کُــلِّ فیلــ مُ،سر بــــــــ  ـــــــه شونــَـش بخــآبی.والــآ!

یُــخده دیگه صبـر می کردم جشنِ یه سالگـی میگرفتم واسه نیومدنم به اینجآ! :|||

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۴۸
شیـــــــــــــدایی

باید یه بـآبـآ داشته باشی که بیـآد یهو بزنـه زیرِ آواز در وصــفِ مـآمـآن.


تو هـم بری بیشینی پیشـــش و بگـــی :


نـآزِ نفــَـسـت...


عشقـــــست...


دَمــــِــت گـرم...


سـالــآر...{بعـدشـم کلـی بخنـدیم}و این چنیــن من و بـآبـآ کوچه بازاری میشویم!!!! :))))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۵:۱۰
شیـــــــــــــدایی

کـــــــآشکی یه برنامـه بود این عـآدَم بیشخصیتـــآ رو  میذاشتن وسطِ شهــر،تا جـآ داشت


تــُـفیــآنه مینومودیمشـون.:|


هم خیابونـآ تَمیــس بود،هم سرگـرمی بود،هم اتحـآدِ ملّت میترکونــد،هم اونـآ اَدب میشدن،


هم ...


موضوعِ انشـآ : اثراتِ تُف بر جامعـه. :)))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۰۲:۵۴
شیـــــــــــــدایی

" آخ آخ یعنی تـو زیرِ چنگـآلِ مـن باشـی..."


یعنی این اِس واس آدم بیـاد فکر میکنید طرف کیــــه؟!


1) وَلیِ دمِ مقتـول.


2) همون خونخـآره تو جنگیرِ 3.


3) دوستــــِ خوبـــــــتـون.به سه نفــر از شمـآ پاسخِ صحیحی اِهـدا خـآهد شد!!!!!!!!!! :)))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۰۲:۴۱
شیـــــــــــــدایی

داداشتــون به شوخــی اَداتونُ درآورد،


در یــک حرکتِ انتحـآری بپرید بغلــش و کــَــپــَــلـآشُ بگیرید!!!


قیافش خیلی حرف داره اون لحظـه.:)))
+ شومـآ کِ پُرسیـدی رو بـآجیت هم ج میده یا نه،پاسخ خیــر عـَـست. :|


باید به اوشـون بگی دوستت اَزت خشنگ تره. ;))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۰۲:۳۵
شیـــــــــــــدایی

زنگ زدم کلـــا" سـُـرفه کردم :| بعــدشم بابای.


اُمیــدوارم تونستـه باشه سـُرفـه هامُ رمـزگشـآیی کرده باشـه.:))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۰۲:۳۲
شیـــــــــــــدایی

آقــــــــــــــــــــــــــــا!


این نمــآیِ ساختمـونــآ رو بدیـــد دسِ ایـن دختـرآ که...


همینـــآ که نــَــن جونِ منُ تحویـل بگیـرَن،جنیـــفر پـَـس میدن. :|مستعدَن!میفهمـی؟!مستعد!موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۰۱:۰۲
شیـــــــــــــدایی

بعضیــــــــآ یجوری نــآمـــَــردَن که باید بهشــون بگی : دستم به دامنــــِـــت!!!!!!!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۰۰:۵۸
شیـــــــــــــدایی
گربـه هایِ محــل یجـوری رَد میشن و نیـگـانیـگـات میکنــــن که


انگـاری اونــآ بچـه نـآفِ محلــّــَـن و مـآ حیواناتِ مــوذی!!!!!!!!!!نژآدپرستــآیِ نــآمــرد! :)))موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۴ ، ۲۰:۳۷
شیـــــــــــــدایی
اووووووووووووووووووووووووووووووووووووه!

آخریــن پُســـت واسه کــِـی بوده!!!!!!!یکــی از اِستفـاده هایِ مفید و مثبتِ اَنگشـتِ اِشـاره اینه که

بکنید تو چشـمِ دوستتــون.

همین!

پُست که حتما" نباید خنـده دار باشـه!

بـَـده نکتـۀ مفید یادتـون میدم عایـــــــــــآ؟! :))
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۴ ، ۰۱:۳۳
شیـــــــــــــدایی

یه آهنگُ اِنقـــــــــــــــــذه گوش میدم که صدایِ خــآننـــده دربیاد که


بــــــــــــابــــــــــــــــــــــا بیخیال!حنجرم ترکیــــد!:|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۴ ، ۰۰:۰۰
شیـــــــــــــدایی

"سالـآرِ دلِ مایی"فکر کردم یهو تو جاده ایم و تیریپِ راننـده کامیون و شاگردیم!!!


:))))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۴ ، ۲۳:۵۸
شیـــــــــــــدایی

جـــ وابِ منــــ ــــــــــــــــــ فـی دادم بهشــوـن


پســرـه گفتــ ه بخــآد نخــآد زنـمــ ه !!!!!!!!!من چـــ ی بوپــوشــــم؟! :)))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۶:۲۰
شیـــــــــــــدایی

یِ بیــ مـآریـــ ه ناشنـاختـــــ ه دارـم بِ نــآمِ


"شلـواـرِ پـآچــ ه گــُشـ اد دوســـــــــــــــــــــت" !دیگــ ه پـآچـ ه بع ضی از شـلواـرآم دارـه بِ نیــــــــــم متر میرسـه !!! :||

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۲۲:۰۸
شیـــــــــــــدایی

پـــــــــــآییز اومده! :)امســــالـــ ش از پـــارسـالـــــ ش بــــِـــیـــــتــــَــر نباشـــ ه ،دیگــ ه ســـآلِ بــــــــ ع ــــــــد حذفــــش میکنیـــــــ م !!! :||

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۲:۲۴
شیـــــــــــــدایی

قیـــــــــــ مــــــــت مــآنتــو رُ پرسیــدـم،رقــم داـد نجومـــ ی . :/


گفــتــ م میرـــی جهنــّــ م آآآآآآآآآ ! :|


وقـــتــ ی ازـش یِ مانتــو خریــدـم،گفتــ م میرـی بهشــــــــــت :)
کلـــا" پرونـدـه بــ ه دَس رو پــُـلِ صراـــط بود! :))))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۲:۲۱
شیـــــــــــــدایی

وسطــــــِ حرـفــآیِ مهـــمِّ دوستـــ تون ، یهـــــُ حواسش ـــُــ


پرت کنیــــ د و روشــــُـ کــ ه برگردونـــد،آب برـیزـید تو یقــــش! :|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۲:۱۷
شیـــــــــــــدایی

شونــــــــــــــ100ـــتا تیــپِ مختـلــ ف فرستـ ادـه کـ ه یکیشُ


بپسنــدـم و بوپـوشــ ه روزـی کـ ه میریـ م بیرـون.دوستِ خوفــَـم!


تــَـنِ عـآدَـمی شریــ ف عــَـست به جونِ عـآدَـم دیه! :))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۵۲
شیـــــــــــــدایی
بعضیــــــــــ ا با ذرّه بیـــــ ن مِلَّ ــتُ  وَراَنداز میکنـــــ ن


کـ ه کشــ ف کنــن طـرـف چـی پوـشیدـه و چـی نپوـشیـدـه!اینـــ ا اگــ ه رو خودـشون اِنقــذـه زوـم بودـن، خــدا خودـش


آجــانــس میرفـِـست آد یـ ه راس بِرن بهشت. :||
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۴۸
شیـــــــــــــدایی

یــِــ جوری شــَــرررررررررررررر باشیــ د کـ ه بهتــ ون بگن :" اُعــجـــوبـــه ": )))))اُعجوبه عـَـستم چندین ساله از فلـان جا ! :]

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۵۰
شیـــــــــــــدایی

رفتـــ اَم حســ اب وا کن ـم،با آخــایِ کــآرمـنــ د داریـ م تمریـ ن اِمضــ ا میکنیـ م ! :|سایـزِ اِمضـآیِ من فنچـــ ی و بـَـرا ایشـ ون فیلـــ ی .عجــــــــب خوش اَخلـآخ بودن! :))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۴۸
شیـــــــــــــدایی

میگــه تو قلبُ تسخیـر میکنی.فکر کنـم آدم فضایی عــَـستی !!! {ربطشم معلـوم نی}من oــO

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۴۱
شیـــــــــــــدایی

حــس میکنــ م به آخـ ـَ رِ خطــ رسیـ دـم !


دیگــ ه ایـ ن زندـگی معنـــ آ ندارـه !


من تحملــ شُ ندارـم!جملــآتِ مـن با دیدـنِ سکـآنسِ سرـــخ کرـدنِ مـــــــــــــــــــــــــآهـــــــــــــــــــی :|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۱۶
شیـــــــــــــدایی

هـــــــ 0 ـــــــۀ هفتـــ ه هم کــِ  بِ رو خُدِتــوـن نیاریـ د


کِ تهـــناییـــ د


عصــرِ جمــ عــه انگـاری یکــ ی مــَــعــمورـه تهناییـتوـنُ با


پــُـتـکــ بزنـه تو سرتوـن. :/

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۰۸
شیـــــــــــــدایی

:)))))


کامنت میذارید که لطفا،توروخدا،خواهشـا"،... درست بنویس.


این طرزِ نوشتن خیلی سخته خوندنش.دیگــه بسه هلو بیا تو گلو وِب خوندن!


یخده به خودتون سختی بدید چیزی از اون چربیاتون کم نمیشه!


:))))


اینجا قرارم از اول،فانتـزی بودن بود به هر شکلی.


با کودکِ درونتون بیاید و با لبخــــــــــند تشریف ببریـــد.


بیاید یه خُرده آدم بزرگ نباشیـم. :)بخند،اَخــم نکن!۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۲۴
شیـــــــــــــدایی

به مــآمــآنـ م میگــ م وختـــ ی میخـآستی بریــــــــــــــــ


بیرـون چجورـی عـَـز مامان ــِـ ت اِزازـه میگرفتــ ی ؟


میتــ عریفـ ه براـم.


منــ ـَ م هموـن شِلکـــ ی اِزازـه میگیرــم! :|

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۱۶
شیـــــــــــــدایی
هـَـوایِ شـه ـــرِ مـــــا هوایی شدــه فــِـک کنــ م!!!


یهـــــــــــــــــــو از شهریــور پـَـریدـه آذَر !


دارَـم با شــآل و کـُـلـاه پـُـست میذارَـم. :||
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۴۳
شیـــــــــــــدایی