عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل

با خــدا روزگـار میگذرونم!

عقــل-مــن-دل
آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  103
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۵/۰۹/۲۳
  101
 • ۹۵/۰۹/۰۸
  100
 • ۹۵/۰۹/۰۷
  99
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  98
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  97
 • ۹۵/۰۹/۰۶
  96
 • ۹۵/۰۸/۱۸
  95
 • ۹۵/۰۸/۱۶
  94
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۵/۰۲
  31
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  7
 • ۹۴/۰۶/۱۲
  60
 • ۹۴/۰۵/۲۶
  40
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۵/۰۱
  30
 • ۹۴/۰۵/۳۱
  47
 • ۹۴/۰۴/۲۰
  14
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۴/۲۴
  22
 • ۹۴/۰۴/۱۹
  13
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  9
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  4
 • ۹۴/۰۴/۱۳
  ...
 • ۹۴/۰۴/۱۸
  11
 • ۹۴/۰۴/۱۶
  5
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  3
 • ۹۵/۱۰/۱۲
  102
 • ۹۴/۰۴/۱۴
  1

17

دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۲۵ ق.ظ

اونـــ ـی کــ ه با کفــش ـــِــ میــخ ـــدار رو اَعصــ ـاب ــِـ بقیـــ ه


راه میــرــه،


اون میخ ــآ اَفـــَــل پای ــِ خودش ــُــ سولـآخ سولـآخ میکنــ ه .بــــــــــــــــــــــــــــــعلـ ه اینجوری ــاس!

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۲۲
شیـــــــــــــدایی